Pressupost participatiu - Resultats de la votació

Per tal de poder participar cal que et verifiquis. Com et vols verificar?